Επιμελητήριο Χαλκιδικής

  • Συμβουλευτική & εκπαιδευτική υποστήριξη της ομάδας των στελεχών του Επιμελητηρίου για την εκπόνηση ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας
  • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του έργου Taste Halkidiki

 

Πελάτης: Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Διαδικτυακή διεύθυνση: www.epihal.gr