Blog

Βιωματικά σεμινάρια @ Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Βιωματικά σεμινάρια @ Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Με επιτυχία, και έχοντας “ανοίξει την όρεξη” για ακόμα περισσότερες παρόμοιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ολοκληρώθηκε ο κύκλος σεμιναρίων “Είμαι ο πρεσβευτής του τόπου μου”.

Τα σεμινάρια οργανώθηκαν από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σε συνεργασία με το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Πυθαγόρας και την εταιρεία Chef Stories, στρατηγικό συνεργάτη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος Taste Halkidiki.

Ο κύκλος σεμιναρίων με γενικό τίτλο “Είμαι ο πρεσβευτής του τόπου μου” περιελάμβανε τις τέσσερις θεματικές ενότητες, τετράωρης διάρκειας η κάθε μια:

  • Είμαι ο πρεσβευτής του τόπου μου
  • Η Γαστρονομία στον Τουρισμό
  • Επισκεψιμότητα των χώρων παραγωγής: ένα σύγχρονο εργαλείο Marketing
  • Επικοινωνία & Προβολή

και πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, στις 22 & 23/2 και 1 & 2/3 αντίστοιχα.

Τα σεμινάρια ήταν μια παροχή του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής προς τα μέλη του, απευθυνόταν στους ιδιοκτήτες και τα στελέχη των εταιριών εστίασης, φιλοξενίας, παραγωγής τοπικών προϊόντων, πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών σχετικών με τον τουρισμό.

Στόχος των σεμιναρίων ήταν:

  • η γνώση, η ορθή διαχείριση και αξιοποίηση και η ανάληψη ενεργού ρόλου στην προβολή του τοπικού φυσικού, παραγωγικού, γαστρονομικού και πολιτιστικού χαρτοφυλακίου του τόπου
  • η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, αξιοποιώντας τα εργαλεία που προσφέρει η σύγχρονη αντίληψη Επικοινωνίας Marketing, καθώς και το Επιμελητήριο και οι άλλοι τοπικοί φορείς ανάπτυξης.

Τα σεμινάρια σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν βασισμένα στις πρακτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων με σκοπό την βιωματική μάθηση. Μεθοδολογικά αξιοποιήθηκαν οι τεχνικές των σύντομων εισηγήσεων, των δημιουργικών παιχνιδιών, της συζήτησης, της εργασίας σε ομάδες, του καταιγισμού ιδεών, της μελέτης περιπτώσεων και καλών πρακτικών και της προσομοίωσης, ενώ σε όλες τις συναντήσεις δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες για ουσιαστική γνωριμία και δικτύωση μεταξύ τους.

Στο πλαίσιο των σεμιναρίων:

  • χαιρετισμό καλωσορίσματος και σύνδεσης της εκπαιδευτικής δράσης με την αποστολή και το συνολικό έργο του Επιμελητηρίου απηύθυνε ο Γιάννης Κουφίδης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής,
  • η Σύλβια Κουμεντάκη της εταιρείας Chef Stories και η Λία Μπουντιούκου, υπεύθυνη Επικοινωνίας του Επιμελητηρίου, παρουσίασαν το Πρόγραμμα Taste Halkidiki και οργάνωσαν δύο γαστρονομικά masterclasses με αγροδιατροφικά προϊόντα των συμμετεχόντων αλλά και άλλων τοπικών παραγωγών, τα οποία λειτούργησαν τόσο ως ευχάριστο γευστικό διάλειμμα, όσο και ως κομμάτι της εκπαιδευτικής διεργασίας δίνοντας βήμα στους παραγωγούς/εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν στην πράξη το περιεχόμενο όσων διδάχθηκαν.

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες για το υπέροχο κλίμα ενεργητικής συμμετοχής, καλής διάθεσης και δημιουργικής συνεργασίας που μοιραστήκαμε μεταξύ μας!

…………………………………………………………………………………………………………..

Η εκπαίδευση με στόχο την βιωματική μάθηση χαρακτηρίζεται ως ένας εναλλακτικός τρόπος εκπαίδευσης σε αντιπαραβολή με τον “παραδοσιακό” τρόπο της μετωπικής διδασκαλίας και της απομνημόνευσης της ύλης. Το διαφοροποιό στοιχείο σε αυτήν την διαδικασία είναι πως οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν και έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαδικασία της μάθησης.

Η βιωματική μέθοδος εκπαίδευσης έχει στόχο να φέρει τον εκπαιδευόμενο σε άμεση επαφή με το αντικείμενο μάθησης, μέσα από την έρευνα, την παρατήρηση και άλλες εξειδικευμένες δημιουργικές, και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Ως παράλληλο όφελος, εκτός από τις νέες γνώσεις για το αντικείμενο μελέτης, προκύπτει το γεγονός πως οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν και εξασκούν την ικανότητα να δουλεύουν ομαδικά, να συνεργάζονται, να σκέφτονται κριτικά και να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Οι δεξιότητες που αναπτύσσονται και εξασκούνται μέσα από την βιωματική μάθηση είναι χρήσιμες για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και υπερβαίνουν το στενό πλαίσιο του “διδακτέου” αντικειμένου και της εκπαιδευτικής αίθουσας.

Η βιωματική μάθηση ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις επιθυμίες των εκπαιδευόμενων και βασίζεται στην αρχή πως «η μάθηση είναι η διαδικασία κατά την οποία η γνώση αναπτύσσεται μέσα από τον μετασχηματισμό της εμπειρίας. Η γνώση είναι επακόλουθο του συνδυασμού της κατανόησης και του μετασχηματισμού της εμπειρίας» Kolb (1984). Μια διεργασία η οποία ακολουθεί την κυκλική διαδρομή: συμμετοχή σε μια εμπειρία, στοχασμός σχετικά με την εμπειρία, μάθηση/σχηματισμός νέων ιδεών βασισμένων στους στοχασμούς, εφαρμογή/δοκιμή των νέων ιδεών σε διαφορετικές συνθήκες, ξεκινώντας τον επόμενο νέο κύκλο.

Περισσότερες πληροφορίες για το Επιμελητήριο Χαλκιδικής εδώ, για το Πρόγραμμα Taste Halkidiki εδώ, για την εταιρεία Chef Stories εδώ και για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Πυθαγόρας εδώ.

Προσθέστε μια απάντηση